Home » ไขปริศนาล่ารหัส สาส์นลับที่สาบสูญ by John Weber
ไขปริศนาล่ารหัส สาส์นลับที่สาบสูญ John Weber

ไขปริศนาล่ารหัส สาส์นลับที่สาบสูญ

John Weber

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

พบกับนวนิยายระทึกขวัญภาคตอของรหัสลับดาวินซี ของ แดน บราวน ทีเปิดเผยปริศนาตอปริศนา ขอเทจจริงตอขอเทจจริง ฉากตอฉาก กลุมฟรีเมสัน ซึงรุมรวยดวยประวัติศาสตรโลกและอำนาจทางการเมือง อำพรางดวยความลับและเตมไปดวยพิธีกรรมและสัญลักษณลีลับ จากศิลปะและสถาปัตยกรรมสูMoreพบกับนวนิยายระทึกขวัญภาคต่อของรหัสลับดาวินซี ของ แดน บราวน์ ที่เปิดเผยปริศนาต่อปริศนา ข้อเท็จจริงต่อข้อเท็จจริง ฉากต่อฉาก กลุ่มฟรีเมสัน ซึ่งรุ่มรวยด้วยประวัติศาสตร์โลกและอำนาจทางการเมือง อำพรางด้วยความลับและเต็มไปด้วยพิธีกรรมและสัญลักษณ์ลี้ลับ จากศิลปะและสถาปัตยกรรมสู่ภาพที่อยู่บนธนบัตร ปรากฏตนจากที่มาอันคลุมเครือเมื่อหลายร้อยปีก่อน มีบทบาทสำคัญในการร่างเอกสารยุคแรกๆ ของสหัฐอเมริกา และกระทั่งการวางแผนสร้างเมืองหลวงอันอันงดงามของวอชิงตัน ดี.ซี ก็ยังเป็นปริศนาด้วยการออกแบบ ปริศนาเหล่านี้เป็นพื้นฐานของนวนิยายแนวระทึกขวัญที่มีความสลับซับซ้อนของแดน บราวน์ สาส์นลับที่สาบสูญ ซึ่งทำให้เกิดคำถามที่ยั่วยุหลายคำถาม ทำไมสัญลักษณ์บางอย่างของพวกเมสันจึงยังคงคลุมเครือ ขณะที่บางอย่างซ่อนเร้นในที่แจ้ง ประธานาธิบดีคนใดเป็นศูนย์รวมอุดมคติแห่งเมสัน อะไรคือความสำคัญในการสร้างหองสมุดรัฐสภา มหาวิหารแห่งชาติวอชิงตัน อนุสาวรีย์วอชิงตัน อาคารแคปิตอล และผังเมืองวอชิงตัน ดี.ซี. แล้วทั้งหมดนี้นำไปสู่จุดจบลึกลับใดบัดนี้แฟนหนังสือที่สนใจใคร่รู้หลายล้านคนสามารถติดตามโรเบิร์ต แลงดอน ไปทีละก้าว และค้นหาคำตอบปริศนาที่น่าครุ่นคิดจาก สาส์นลับที่สาบสูญ ด้วยตนเอง ในหนังสือเล่มนี้ อันประกอบด้วยภาพและข้อมูลที่น่าสนใจ จะพาคุณไปรู้จักปริศนาแห่งวอชิงตัน ดี.ซี. และพาผู้อ่านไปทำความเข้าใจรหัสต่างๆ เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ปริศนาลึกล้ำ บันทึกที่น่าสนใจ แผนที่ประวัติศาสตร์ รหัสลับ และแผนสบคมคิดต่างๆ ในนวนิยายขายดีเป็นปรากฏการณ์เล่มนี้ นอกจากนี้ยังเผยให้เห็นรายละเอียดอันน่าทึ่งของโลกแห่งที่ตั้งลึกลับ ลัทธิลี้ลับ และสมาคมลับ ซึ่งทั้งหมดล้วนอยู่ใต้เงื้อมเงาของ สาส์นลับที่สาบสูญ เล่มนี้!